Birtakım özel okullarda sınıf mevcudu yüzde 25 artırıldı

Ulusal Eğitim Bakanlığı, yayınladığı yönetmelikle birtakım özel okulların öğrenci kapasitesini yüzde 25’e kadar arttırdı.

Milli Eğitim Bakanlığı yayınladığı yönetmelikle, özel okullarda sınıf mevcutları hududunu değiştirdi. Eski yönetmelikte fen ve toplumsal bilimler liselerinde 26, mesleksel ve teknik liselerde 24 olan üst hudut 30’a çıkartıldı.

Böylece özel mesleksel ve teknik liselerde kapasite yüzde 25, özel fen ve toplumsal bilimler liselerinde kapasite yüzde 13.3 arttırılmış oldu.

Bugünkü Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmelik şöyle:

MADDE 1- 20/3/2012 tarihli ve 28239 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ulusal Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinin 48 inci hususunun birinci fıkrası aşağıdaki biçimde değiştirilmiştir.

“(1) Okullarda sınıf mevcutları; okul öncesi eğitimde 20, başka okullarda 30’dan fazla olamaz.”

MADDE 2- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3-Bu Yönetmelik kararlarını Ulusal Eğitim Bakanı yürütür.

Yorum yapın